Places adjudicades

Consulteu aquí el barem definitiu.

Informació sobre el procediment

(Les dades d’aquesta pàgina s’aniran actualitzant a mida que ens vagi arribant la informació.)

Correu electrònic: info@creixenterrassa.cat
Telèfon: 93 783 25 88 (de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)
Més informació: http://preinscripcio.gencat.cat

Preinscripció telemàtica – del 13 al 22 de maig

1.- Consultar els terminis i calendari aquí.

2.- Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.

3.- Escanejeu o fotografieu la documentació requerida:

a.- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b.- El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

c.- El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

d.- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 2 anterior.

4.- Omplir la sol.licitud que trobareu aquí a l’apartat Per Internet. En breu obriran l’aplicatiu. Conserveu al final del procés el resguard acreditatiu.

5.- Envieu la documentació requerida anterior i el resguard de la sol.licitud en un únic correu a: info@creixenterrassa.cat

6.- Des de l’escola us enviarem un correu de confirmació.

Preinscripció presencial – del 19 al 22 de maig

1.- Demanar cita prèvia al telèfon 93 783 25 88 o al correu info@creixenterrassa.cat.

Consultar els terminis i calendari aquí.

2.- Consultar l’apartat Documentació aquí.

3.-Accedir a la sol.licitud aquí i ompliu-la.

4.-Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.

5.-Documentació que haureu d’entregar:

a.- La sol.licitud omplerta.

b.- Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c.- Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

d.- Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

e.- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 5 anterior.

Informació sobre l’atenció presencial

  • És imprescindible demanar cita prèvia per telèfon (93 783 25 88) o bé per correu electrònic (info@creixenterrassa.cat).
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, preferiblement, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Es recomana portar mascareta, guants, i un bolígraf blau.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Oferta inicial de places

Per conèixer quina és l’oferta de places del nostre centre, feu click en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament.

Comptem amb tu pel curs 2020-2021

Contacta'ns