Els infants són els protagonistes de la seva educació

Educació infantil és una etapa decisiva en el desenvolupament dels alumnes. És en aquest moment que van descobrint les seves emocions, per això els hi proporcionem un clima familiar proper i un entorn de confiança, on se sentin acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal, respectant els ritmes i diferències de cadascú.

A través del joc i l’experimentació els infants van descobrint com són i aprenen a establir vincles amb el seu entorn. Els hi proporcionem experiències adaptades a les seves capacitats, perque descobreixin sensacions i se’ls hi despertin emocions. Els infants aprenen a prendre decisions davant de diverses propostes a partir de treball cooperatiu. L’objectiu és que els alumnes vagin desenvolupant la il·lusió per aprendre.

Ambients / Racons

Experimentem i investiguem respectant el ritme de cadascú.

Projectes

Aprenem a resoldre nous reptes en cooperació amb els altres i amb l’ajuda de la família i l’escola.

Robòtica

Aprenem a reflexionar, assajar i expressar-nos en un altre format. A P4, iniciem els projectes STEAM.

Llenguatge verbal i matemàtic

Aprenem a expressar-nos i a comunicar-nos. Ens acostem a les matemàtiques a partir de l’experimentació i la manipulació de materials.

Conscienciació amb l’entorn

Coneixem la realitat de l’entorn proper per desenvolupar actituds de respecte, interès i participació.

Digitalització

Ens familiaritzem amb l’ús de la tecnologia com a eina per experimentar i aprendre.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

CONTACTAN'S