Excel·lència Educativa

El nostre compromís és educar perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i que participin de manera activa en el seu procés d'aprenentatge. L'objectiu és formar persones que desenvolupin un projecte vital personal i que s'impliquin de manera creativa i crítica en el món que els envolta.

Tecnologia

Promovem el desenvolupament de cada alumne a través de metodologies innovadores. Treballem amb el mètode STEAM, que vol donar als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes i trobar solucions realistes, desenvolupant especialment la creativitat, l’experimentació, el treball en equip i l’aprenentatge a partir de l’error.

Projecte Lingüístic

Vivim en un món globalitzat que requereix el coneixement de les llengües estrangeres per poder desenvolupar-nos amb total llibertat. Per això, implementem l’ensenyament de l’anglès, des de P3 d’Infantil, i del francès, a partir de la ESO.

Educació en Valors

El nostre model d’aprenentatge s’inspira dels valors cooperatius, que afavoreix el treball en equip, la col·laboració i el creixement personal. Volem formar persones crítiques, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes conjuntament amb els altres.

Saludable i Responsable

Eduquem en la sostenibilitat i en el compromís per un món millor, conscients del rol de les escoles com a agents de canvi en la societat. Per això impliquem als alumnes en els valors saludables i ecològics a través dels hàbits i des de l’exemple.

Un projecte de futur

El nostre objectiu és que l’escola sigui un espai de possibilitats i de creixement, que els alumnes descobreixin les seves potencialitats i trobin eines per desenvolupar les seves competències socials i emocionals.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

CONTACTA'NS