Consolidar els aprenentatges fonamentals de l’alumne

En aquesta etapa, construïm aprenentatges significatius per a la vida i volem assegurar l’assoliment dels coneixements fonamentals, per això la nostra activitat acadèmica es vincula a situacions quotidianes que envolten a l’alumne en el seu dia a dia.

Fomentem el treball en equip combinant les capacitats i individualitats de cadascú i fem del joc una eina socialitzadora i d’aprenentatge.

Primària també és una etapa clau en el desenvolupament i la gestió de les emocions, una capacitat vital per afrontar els reptes d’avui dia i l’empatia envers els altres.

Creixement personal

L’alumne aprèn a identificar i gestionar les seves emocions

Autonomia

Potenciem l’autonomia de l’alumne a partir de rutines de treball, estudi i hàbits

Atenció individualitzada

Suport a l’alumne en tots els moments i situacions en el dia a dia a l'escola

Expressió oral i escrita

Conèixer i fer un ús correcte de les llengües vehiculars (català i castellà).

Llengües estrangeres

Comprendre i expressar missatges senzills dins d’un context.

Noves tecnologies

Utilització dels recursos de les tecnologies de la informació (TIC) per estimular la recerca i la creativitat.

Robòtica

A partir d’ambients d’aprenentatge amb grups reduïts, s’introdueix la robòtica i la programació.

Matemàtiques

Descobrir el lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d’una manera atractiva i divertida

T'agradaria conèixer la nostra escola?

CONTACTAN'S