Atenció a persones en situació de dependència

En el cicle formatiu d’Atenció a Persones en Situació de Dependència els alumnes obtenen la formació necessària per assolir les competències professionals i adquirir el coneixement propi del sector. La nostra finalitat és la de preparar joves altament qualificats per l’activitat en l’àmbit professional i facilitar l’adaptabilitat a la vida laboral.

També treballem perquè siguin persones compromeses amb la realitat social, amb esperit participatiu, i capaços de desenvolupar activitats d’integració social tant educatives com assistencials. Els alumnes aprenen una professió a través de casos pràctics i situacions reals, entrant en contacte amb el món laboral i professional al llarg de tot l’any. Les classes s’imparteixen en aules pròpies amb materials i recursos per posar en pràctica tots els coneixements.

La duració del curs és de 2.000 hores (1.617h en un centre educatiu i 383h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aprenentatge d’una professió

L’objectiu és aprendre treballant a través de la formació dual

Casos pràctics - situacions reals

Sessions tècniques específiques impartides per professionals en actiu

Contacte amb món laboral i professional

Pràctiques en centres de treball amb els quals l'Escola té conveni de col·laboració

Treball en equip

Espais de cooperació i participació que permeten la consolidació dels aprenentatges

T'agradaria conèixer la nostra escola?

CONTACTAN'S