Associació de Famílies d’Alumnes

L’AFA de l’Escola és la principal via de participació de les famílies en la vida del centre. Som una associació sense ànim de lucre, oberta a tothom i que treballa en estreta col·laboració amb la direcció de l’escola per afavorir la implicació de les mares i els pares en l’educació activa dels infants. Les funcions són diverses:

  • Ser un canal de comunicació i suport entre famílies i l’escola.
  • Col·laborar amb l’escola per un benefici comú: la millora de l’educació dels nostres fills i filles.
  • Fomentar les activitats per les famílies i participar activament en les que realitza l’escola.
  • Organitzar l’oferta de les activitats extraescolars.

L’AFA disposa d’un web, on podeu seguir el calendari d’activitats, notícies destacades, ventall d’activitats extraescolars, i molta més informació. També podeu contactar a través del correu electrònic: afa@creixenterrassa.cat

Vols saber més sobre l'Associació de Famílies d'Alumnes?

VISITA EL WEB DE L'AFA