Informació del servei

El nostre servei d’acollida, disponible per alumnes d’Infantil i Primària, està adreçat a les famílies per tal de facilitar la conciliació laboral amb l’escola i també és un espai lúdic dirigit per professionals del centre.

Matí
Desde les 7.30h fins a les 9.00h
Tarda
Des de les 17.00h fins les 18.00h

Vols conèixer el servei de menjador?

CONEIX EL MENJADOR