Model Educatiu

El nostre compromís és educar perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i que participin de manera activa en el seu procés d'aprenentatge.

Coneix el nostre model educatiu

Infantil

En aquest etapa proporcionem als infants un clima familiar proper i un entorn de confiança, on se sentin acollits i motivats.

Descobreix l'educació infantil

Primària

Construïm aprenentatges significatius per a la vida i volem assegurar l’assoliment dels coneixements fonamentals.

Descobreix l'educació primària

Secundària

Guiem als alumnes en les seves inquietuds personals i formatives, orientant-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos al món laboral.

Descobreix l'educació secundària

Cicles Formatius

Oferim cicles formatius en Atenció a persones en situació de dependència, aprenem una professió a través de casos pràctics i situacions reals.

Descobreix els cicles formatius

T'agradaria conèixer els nostres serveis?

DESCOBREIX ELS NOSTRES SERVEIS