Orientació formativa segons inquietuds personals

A Secundària, quan els alumnes entren a l’adolescència, els acompanyem en la formació de la personalitat i la presa de decisions.

El nostre objectiu és generar espais de convivència i aprenentatge per tal de que els alumnes segueixin desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds. A poc a poc els alumnes van descobrint quins són els seus temes d’interès i de coneixement, orientant-se a poc a poc cap als que s’ajusten més a les seves expectatives.

Acompanyem als alumnes en tot aquest procés, respectant els ritmes de cadascú i la capacitat d’esforç. Els guiem en les seves inquietuds personals i formatives, orientant-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos al món laboral.

Autonomia de l’alumne

Potenciem l’autonomia de l’alumne i els hàbits de treball i estudi.

Projecte Científic

Impulsem la creació de projectes que relacionen ciència i tecnología. L’objectiu és potenciar l’esperit de recerca, d’observació, de manipulació i de reaonament.

Tecnologia

La programació i robòtica formen part del nostre projecte d'innovació educativa.

Llengües estrangeres

Apostem per l’aprenentatge de l’anglès en totes les seves vessants i oferim com a segona llengua el francès.

Relació Família-Escola

El contacte amb la família es vehicula a través d’entrevistes personals, comunicacions escrites i també amb la plataforma ClickEdu.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

CONTACTAN'S