Transformació digital del centre

16.07.2020 Notícies

Fem un pas endavant!

Creixen Terrassa fa un pas endavant en la transformació digital del centre. Estem parlant d’un avanç molt significatiu per tota l’escola i les circumstàncies extraordinàries que ha provocat la pandèmia han accelerat aquest procés de digitalització. 

En tot cas, l’objectiu per prendre aquesta decisió és oferir una millora en la qualitat educativa del nostre centre donant, a la vegada, resposta al moment actual d’incertesa: hem d’estar preparats per qualsevol circumstància i comptar amb capacitat de resposta i adaptació. 

Aquesta transformació digital del centre consisteix a dotar d’equips informàtics (Chromebooks) a tots els professors i als alumnes de 6è, 1r i 2n d’ESO. Així, a implementació d’equips informàtics es farà extensiva a tots els cursos de Secundària de forma progressiva a partir dels anys següents.

Els Chromebooks són equips que faciliten el treball amb tota la plataforma que ens proporciona Google per al món educatiu. Treballen amb un entorn adequat en quant a sofware que es veu reforçat pel paquet Gsuite for Education.

La implementació digital farà possible iniciar als alumnes en una experiència digitalitzada amb equip propi i portarà implícit un canvi progressiu de metodologia a l’aula, amb una substitució dels materials tradicionals per materials digitalitzats. Podran ser en format de llicències digitals o en materials de producció pròpia de l’equip docent.

Una de les conseqüències que comporta aquesta implementació és l’adaptació del mateix centre, incorporant una xarxa local sense fils per poder assumir la connectivitat de tots els usuaris de l’escola i, a més, dotar les aules de les eines necessàries perquè l’alumne i professor incorporin tots els elements de digitalització adaptats als nous temps.

Complementa tot aquest canvi la implementació de la nova plataforma de gestió integral del centre, Clickedu, què permetrà agilitzar la comunicació entre tota la comunitat educativa en tots els àmbits.

Som conscients que aquest pas implica un esforç econòmic per part de les famílies i també d’inversió per part del grup Creixen, però creiem que és molt necessari per donar resposta als nous temps, i per sobre de tot, per avançar en una escola de qualitat, integradora i participativa, en la qual els nostres alumnes esdevinguin persones autònomes i amb esperit crític, compromesos i preparats per viure en una societat en canvi constant.

Tenim ganes d’escola!

Articles Relacionats