El projecte COMUNICA’T

Un programa de competència comunicativa oral

19.10.2021 Esdeveniments

Reprenem el nostre projecte de competència comunicativa oral, enguany amb la mateixa programació per a les tres escoles Creixen.

Recordem que el curs passat el vam continuar duent a terme des de les diferents àrees de llengües, sense especialistes concrets per impartir-lo a causa de les mesures anti COVID i la conseqüent redistribució del professorat.

Aquest curs, donades les circumstàncies actuals de la pandèmia, podem tornar a tenir professors especialistes en comunicació que el desenvoluparan.

A més, hem fet créixer el projecte! Fa uns cursos vam començar anomenant-lo oratòria perquè volíem remarcar que es tractava de treballar la comunicació oral, d’aprendre i practicar com expressar-se amb paraules correctes davant de persones, adaptant el discurs al tipus d’audiència.

Ara, el nostre projecte ha crescut i, en dir-li Comunica’t, volem emfatitzar el fet comunicatiu complet: qui parla (l’orador, amb la seva xerrada o discurs), però també qui rep la comunicació (el receptor, emfatitzant d’aquesta manera l’escolta activa). També el diàleg i el debat (amb l’argumentació i contraargumentació) guanyen el seu espai dins el projecte.

El projecte Comunica’t es duu a terme a tots els nivells de l’escola, donat que no hi ha una edat concreta a partir de la qual la comunicació oral hagi d’esdevenir més important. Adquirir la competència d’expressar oralment i d’una forma eficaç les idees pròpies ha de ser un objectiu primordial per totes les edats. El desdoblament ens permet treballar en grup reduït d’alumnat per a què la pràctica sigui més efectiva.

Volem remarcar, doncs, que tenir una bona expressió escrita és una fita fonamental per a l’ensenyament, però que també ho és, sens dubte, tenir una acurada expressió oral. I aquest és el principal objectiu del projecte COMUNICA’T a les Escoles Creixen.

Articles Relacionats